Hoffi Coffi Cafe & Laundrette
Mwynhewch baned neu rhywbeth
i fwyta wrth i ni wneud eich golchi!

Welcome - Croeso!

Caffi lleol, sy'n addas i deuluoedd, yn Y Bala,

Gogledd Cymru

Brecwast, Cinio, Cacennau, Diodydd, Hufen Iâ a mwy - pob

un wedi'w gwneud gyda cynnyrch lleol!

Croeso i'n caffi teulu cyfeillgar Hoffi Coffi sydd wedi'i leoli ar Stryd Fawr Y Bala ym Mharc Cenedlaethol Eryri, Gwynedd, Gogledd Cymru. Rydym dim ond ¾ milltir o Llyn Tegid, Y Bala. Hoffi Coffi yw'r lle perffaith i gymryd amser i ymlacio a mwynhau coffi neu gwpanaid o de wedi'i fragu'n ffres - gyda bwyd wedi'w baratoi a'i weini gan ein tîm lleol o staff cyfeillgar. Wedi'i adnewyddu'n ddiweddar ac o dan reolaeth newydd, rydym yn gaffi traddodiadol sy'n cynnig amryw o brydau cartref blasus, wedi'u paratoi'n ffres a wedi'u gwneud gyda'r holl gynnyrch lleol. O frecwastau, prydau ysgafn, diodydd, cacennau a hufen iâ wedi'i ategu gan ddodrefn ac addurn modern. Rydym yn darparu ar gyfer opsiynau llysieuol, fegan a di-glwten hefyd. Llawrlwythwch eich bwydlen yma.
CYFEIRIAD Hoffi Coffi & Laundrette 64 High Street Bala, Gwynedd LL23 7AD
CYSWLLT Ffon: 07990 626811 www.hofficoffibala.co.uk
Hoffi Coffi © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
AMSER AGOR Llun: 8.00y.b. - 4.00y.h. Mawrth: 8.00y.b. - 4.00y.h. Mercher: 8.00y.b. - 4.00y.h. Iau: 8.00y.b. - 4.00y.h. Gwener: 8.00y.b. - 4.00y.h. Sadwrn: 8.00y.b. - 4.00y.h. Sul: Wedi Cau

Golchfa golchi dillad proffesiynol yn Y Bala, Gwynedd.

Ydych chi'n chwilio am golchdy sydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos? Yna, Hoffi Coffi Laundrette yw eich ateb. Rydym yn cynnig gwasanaethau golchi dillad dibynadwy am brisiau fforddiadwy. Ta waeth beth sydd ei angen arnoch chi i olchi, duvets, llenni, dillad neu linach gwely, fe wnawn ni sicrhau bod eich golchi yn edrych yn wych. Oes gennych chi bentyrrau o olchi i'w gwneud ond dim amser i'w wneud? Rydyn ni'n gwybod y teimlad. Fodd bynnag, gallwn ofalu am eich holl anghenion golchi dillad, beth bynnag yw maint y llwyth. Yn syml, dewch a fo draw, nawn ni ei olchi, ei sychu a'i blygu'n hyfryd. Dim ond brandiau o ansawdd uchel fel Ariel a Fairy ryden ni’n ei ddefnyddio - gan sicrhau bod eich dillad yn cael eu dychwelyd yn edrych ac yn arogli'n wych. Mae ein golch gwasanaeth yn addas ar gyfer yr holl ddillad bob dydd, citiau chwaraeon, tyweli a lliain gwely. Rydym yn cynnig gwasanaeth golchi 7 diwrnod yr wythnos. Gyda blynyddoedd lawer o profiad yn y busnes hwn, rydym yn gwarantu golchi'ch dillad i'r safon uchaf. Os oes angen gwasanaethau golchi dillad domestig neu fasnachol arnoch yn Y Bala neu yr ardal leol, mae croeso i chi siarad â'n tîm heddiw. Gallwch elwa o: Gwasanaeth golchi gwasanaeth o ansawdd uchel Prisio cystadleuol Ar gael 7 diwrnod yr wythnos Glanhau citiau chwaraeon Gwasanaeth r’un diwrnod

Welcome - Croeso!

Caffi lleol, sy'n addas i deuluoedd, yn Y Bala,

Gogledd Cymru

Brecwast, Cinio, Cacennau, Diodydd, Hufen Iâ a mwy -

pob un wedi'w gwneud gyda cynnyrch lleol!

Croeso i'n caffi teulu cyfeillgar Hoffi Coffi sydd wedi'i leoli ar Stryd Fawr Y Bala ym Mharc Cenedlaethol Eryri, Gwynedd, Gogledd Cymru. Rydym dim ond ¾ milltir o Llyn Tegid, Y Bala. Hoffi Coffi yw'r lle perffaith i gymryd amser i ymlacio a mwynhau coffi neu gwpanaid o de wedi'i fragu'n ffres - gyda bwyd wedi'w baratoi a'i weini gan ein tîm lleol o staff cyfeillgar. Wedi'i adnewyddu'n ddiweddar ac o dan reolaeth newydd, rydym yn gaffi traddodiadol sy'n cynnig amryw o brydau cartref blasus, wedi'u paratoi'n ffres a wedi'u gwneud gyda'r holl gynnyrch lleol. O frecwastau, prydau ysgafn, diodydd, cacennau a hufen iâ wedi'i ategu gan ddodrefn ac addurn modern. Rydym yn darparu ar gyfer opsiynau llysieuol, fegan a di-glwten hefyd. Llawrlwythwch eich bwydlen yma.

Golchfa golchi dillad proffesiynol yn Y Bala,

Gwynedd.

Ydych chi'n chwilio am golchdy sydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos? Yna, Hoffi Coffi Laundrette yw eich ateb. Rydym yn cynnig gwasanaethau golchi dillad dibynadwy am brisiau fforddiadwy. Ta waeth beth sydd ei angen arnoch chi i olchi, duvets, llenni, dillad neu linach gwely, fe wnawn ni sicrhau bod eich golchi yn edrych yn wych. Oes gennych chi bentyrrau o olchi i'w gwneud ond dim amser i'w wneud? Rydyn ni'n gwybod y teimlad. Fodd bynnag, gallwn ofalu am eich holl anghenion golchi dillad, beth bynnag yw maint y llwyth. Yn syml, dewch a fo draw, nawn ni ei olchi, ei sychu a'i blygu'n hyfryd. Dim ond brandiau o ansawdd uchel fel Ariel a Fairy ryden ni’n ei ddefnyddio - gan sicrhau bod eich dillad yn cael eu dychwelyd yn edrych ac yn arogli'n wych. Mae ein golch gwasanaeth yn addas ar gyfer yr holl ddillad bob dydd, citiau chwaraeon, tyweli a lliain gwely. Rydym yn cynnig gwasanaeth golchi 7 diwrnod yr wythnos. Gyda blynyddoedd lawer o profiad yn y busnes hwn, rydym yn gwarantu golchi'ch dillad i'r safon uchaf. Os oes angen gwasanaethau golchi dillad domestig neu fasnachol arnoch yn Y Bala neu yr ardal leol, mae croeso i chi siarad â'n tîm heddiw. Gallwch elwa o: Gwasanaeth golchi gwasanaeth o ansawdd uchel Prisio cystadleuol Ar gael 7 diwrnod yr wythnos Glanhau citiau chwaraeon Gwasanaeth r’un diwrnod
Hoffi Coffi Cafe & Laundrette
Mwynhewch baned neu rhywbeth
i fwyta wrth i ni wneud eich golchi!
CYFEIRIAD Hoffi Coffi & Laundrette 64 High Street Bala, Gwynedd LL23 7AD
CYSWLLT Ffon: 07990 626811 www.hofficoffibala.co.uk
AMSER AGOR Llun: 8.00y.b. - 4.00y.h. Mawrth: 8.00y.b. - 4.00y.h. Mercher: 8.00y.b. - 4.00y.h. Iau: 8.00y.b. - 4.00y.h. Gwener: 8.00y.b. - 4.00y.h. Sadwrn: 8.00y.b. - 4.00y.h. Sul: Wedi Cau
Hoffi Coffi © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs